Özel Dünya Anaokulu kurulduğu günden itibaren Yabancı Dil Eğitimini özenle yürütmektedir. Çocuklarımız 3 yaştan itibaren yoğun bir İngilizce eğitimine başlamakta, her yıl kademeli olarak artan İngilizce derslerinin yanında ilkokula hazırlık sınıfında Almanca ile tanışmaktadırlar.

                Yıl içinde ailelerimizin katılımıyla düzenlediğimiz “Coffee Morning” ve “Portfolio” gibi etkinliklerimiz çocuklarımızın edindikleri kazanımları hayatın içine taşımalarına fırsat vermektedir. İki farklı Yabancı Dille erken yaşta tanışan çocuklarımız okul öncesi eğitimin temeli olan oyunla, keyifle ve istekle öğrenmeye devam etmektedir. Eğitim öğretim hayatlarına yabancı dil kazanımlarını katarak başlama imkânı bulmaktadırlar.