REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitim dönemi sonunda; öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve yaş dönemi özelliklerine uygun şekilde;

 • Kendini ifade edebilen,
 • Duygularını fark edebilen,
 • Sorumluluk bilinci edinmiş, çevresine uyumlu,
 • Paylaşmayı bilen,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Problem çözme becerileri gelişmiş,
  Arkadaş ilişkilerinde tutarlı öğrenciler olmaları hedeflenerek yürütülen rehberlik çalışmalarımız,
  kişisel, sosyal ve akademik bütünlük içerisinde, onları bir üst kademeye hazırlamak amacıyla planlanan
  oryantasyon çalışmalarıyla sonlandırılır.