Okul Psikolojik Danışmanını Tanıma Etkinliği

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nde “Okul Psikolojik Danışmanını Tanıma Etkinliği” düzenlenerek,
psikolojik danışmanın kim olduğu ve görev/sorumlulukları hakkında tüm sınıflarımıza bilgi verildi.