Gözardındaki Gerçek: Çocuk İhmali ve İstismarı

Anaokulu Psikolojik Danışmanımız Ali YILMAZ tarafından, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında, mahremiyet üzerine 4 hafta ve 4 oturumluk bir psikoeğitim programı hazırlanmış, ilki ise hafta başından itibaren uygulanmıştır. Programın içeriği ve aileye düşen görevler kısmında ise, “Gözardındaki Gerçek: Çocuk İhmali ve İstismarı” isimli veli bülteni hazırlanarak ailelere gönderilmiştir.