ANIMAL PARTY!

Private Dunya College Kindergarten age 4 students have had “Animal Party”.
They have revised animal names and sang related song while having fun.

Özel Dünya Anaokulu 4 yaş öğrencilerimiz İngilizce dersinde “Hayvan Partisi” yaptılar, hayvanlarla ilgili şarkıları öğrenirken eğlenceli vakit geçirdiler.